ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Ε.Π.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές υπηρεσίες του Κέντρου Ερευνών είναι προσωρινά μη διαθέσιμες λόγω μετεγκατάστασης. Η λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών eserv.kep.unipi.gr και www.kep.unipi.gr έχει αποκατασταθεί.