ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΚΑ107 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ (Ε.Ε)

ΝΕΟ- Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021  εαρινό εξάμηνο, είναι από 5/11/2020 έως 20/11/2020.  

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για Σπουδές και Πρακτική  Άσκηση μπορείτε να την βρείτε εδώ

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι την δοθείσα προσθεσμία να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση Ενδιαφέροντος για Σπουδές

β) Αίτηση Ενδιαφέροντος για Πρακτική

γ) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

δ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

ε) Αναλυτική βαθμολογία

Εδώ θα βρείτε την παρουσίαση για τη Διενθή Κινητικότητα (2020-2021)

Εδώ θα βρείτε τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές για Σπουδές

Εδώ θα βρείτε τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές για Πρακτική Άσκηση