Ανακοίνωση Erasmus για αλλαγή χώρου εξυπηρέτησης εξερχομένων φοιτητών

Γίνετε γνωστό στους φοιτητές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ότι  το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων εξυπηρετεί τους εξερχόμενους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+, ΚΑ103 οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, στην Οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 126, Πειραιάς, Τ.Κ 18534, 5ος όροφος, γραφείο 501. Τηλ :  210-4142170

 

Από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων