Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την Αγία Σοφία