Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδων της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς