Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής για θητεία δύο (2) ετών, από 01/09/2020 έως 31/08/2022