Ανακοίνωση Εξετάσεων Αραβικής Γλώσσας Ιούλιος 2020

Ανακοινώνεται ότι η Διεξαγωγή των Εξετάσεων για την πιστοποίησης της Αραβικής Γλώσσας θα πραγματοποιηθεί 18 & 19 Ιουλίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και 21 & 22 Ιουλίου 2020 στην Θεσσαλονίκη. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά από 20 Μαϊου μέχρι 20 Ιουνίου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μόνο ηλεκτρονικά μέσω τηςGoogle form στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel8UtiqUnWqPbTaaRH28aAKS5dycgsDSm9I0y7cUJjenaiYA/viewform 

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κάνετε την κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο επίπεδο στο οποίο επιθυμείτε ναεξεταστείτε, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή μέσω web banking στονπαρακάτω

Τραπεζικό Λογαριασμό: Bank: NATIONAL BANK OF GREEECE

Account Number: 19000457564

IΒΑΝ: GR2101101900000019000457564

SWIFT CODE: ETHNGRAA

ΠΡΟΣΟΧΗ αιτιολογία κατάθεσης : c.205 fee και το ονοματεπώνυμο σας.Παραδείγματος χάριν: c.205 fee- PAPADOPOULOS

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2020 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

Α1/ A2 85 ευρώ

Β1 140 ευρώ

Β2 160 ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ Β1

C1 190 ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ Β1

C2 250 ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ Β1

2. Αποστέλλετε ηλεκτρονικά το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης στηνηλεκτρονική διεύθυνση .

3. Υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel8UtiqUnWqPbTaaRH28aAKS5dycgsDSm9I0y7cUJjenaiYA/viewform

Μόλις λάβουμε το email με το αποδεικτικό κατάθεσης και γίνει πλήρη επεξεργασία τηςαίτησής σας, θα λάβετε ηλεκτρονικά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Καμία αίτηση δεν θεωρείται έγκυρη εάν δεν έχει σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα http://www.unipi.gr/unipi/el/pistopoihsh-arabikhs-glwssas.html ή να επικοινωνείτε μαζίμας ηλεκτρονικά στο email:  και στο τηλέφωνο 2104142333.

Από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων