Ανακοίνωση Παρατασης Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς όλων των κύκλων σπουδών, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ103 (Μετακίνηση εντός Ευρώπης) για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Γίνεται γνωστό στους Φοιτητές όλων των Κύκλων Σπουδών και στους Απόφοιτους* ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων για Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ξεκινάει 1/6/2019 και λήγει 30/9/2019.

Τα έντυπα για την κινητικότητα πρακτικής άσκησης θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά τα άτομα που θέλουν να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus από τον Σεπτέμβριο του 2020 και μετά.

 

 

Από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων