Ψήφισμα της Σύγκλητου του Πανεπιστημίου Πειραιώς μετά από το άγγελμα του θανάτου του πρώην Πρύτανη ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΟΥΜΑΝΙΔΗ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς μετά από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του πρώην Πρύτανη ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΟΥΜΑΝΙΔΗ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη της για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονος και επίλεκτου μέλους της Ακαδημαϊκής Κοινότητος, που με το ήθος και την άριστη επιστημονική του κατάρτιση, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς