Απαγόρευση εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία