Μένουμε σπίτι! ενημέρωση + ψυχραιμία + συνεργασία + υπευθυνότητα…