ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019-2020 ERASMUS+ ΚΑ103

Ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων, έως τις 15/05/2020, για το προσωπικό που επιθυμεί να μετακινηθεί μέσω του προγράμματος Erasmus + (KA103 χώρες εντός ΕΕ), με σκοπό τη διδασκαλία και την επιμόρφωση.