Προκήρυξη θέσεων Μετακίνησης Erasmus+ ΚΑ107 , (Διεθνή Κινητικότητα χώρες εκτος Ε.Ε) για προσωπικό

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus + Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 προκηρύσσονται θέσεις για διδασκαλία και επιμόρφωση με βάση την παρακάτω διαδικασία και κριτήρια.

Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30/03/2020 να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων στο e-mail :  επισυνάπτοντας το letter of acceptance με ακριβές χρονικό διάστημα της μετακίνησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις. Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2020 και να διαρκεί 7 ημέρες (5 ημέρες ταξιδίου και 2 ημέρες δραστηριότητας).

 

Συνημμένη θα βρείτε τη διαδικασία και τη προκήρυξη των θέσεων.