Διακοπή ηλεκτροδότησης στο κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Δεληγιώργη 107

Σε συνέχεια της από 19-12-2019 ανακοίνωσης περί διακοπής ηλεκτροδότησης στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς την Κυριακή 19-1-2020 και ώρα από τις 7:00 π.μ. έως τις 20:00, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης και στο κτίριο επί της οδού Δεληγιώργη 107, κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων

του Πανεπιστημίου Πειραιώς