Διακοπή ηλεκτροδότησης στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 19-1-2020 από τις 7:00 π.μ. έως τις 20:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80 προκειμένου να γίνει αντικατάσταση του Πίνακα Μέσης Τάσης.

Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς