Ανακοίνωση ορκωμοσίας προπτυχιακών σπουδών αποφοίτων Ιουνίου 2019