ΠΡΑΞΗ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΑΔΑ- 6751469Β7Τ-ΔΟΖ