Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Πρόεδρου - Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας