Ανακοίνωση προκήρυξης μίας θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών