Ολοκλήρωση εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστημίου