Προσωρινός πίνακας κατάταξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για πρόσληψη 27 ατόμων της αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης