Ορκωμοσία Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία