Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο τον Δήμο Αθηναίων και τις Παιδικές Εξοχές

Ο Δήμος Αθηναίων και οι Παιδικές Εξοχές, ενόψει της έναρξης της νέας κατασκηνωτικής περιόδου για το καλοκαίρι του 2019, προσκαλούν όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να αιτηθούν για την κάλυψη των ειδικών θέσεων του Στελεχιακού δυναμικού.

Ο Δήμος Αθηναίων και οι Παιδικές Εξοχές, ενόψει της έναρξης της νέας κατασκηνωτικής περιόδου για το καλοκαίρι του 2019, προσκαλούν όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να αιτηθούν για την κάλυψη των ειδικών θέσεων του Στελεχιακού δυναμικού, ως ακολούθως:

"Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 4/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί στελέχη που προσφέροντας τις υπηρεσίες τους συνδράμουν στην υλοποίηση του κοινωνικού του έργου και χαρακτηρίζονται από παιδεία,ήθος, γνώση, κατασκηνωτική συνείδηση, και εμπειρία σε καταξιωμένη κατασκήνωση μη κερδοσκοπικού φορέα, εκπαιδευτικούς εν ενεργεία, απόφοιτους πανεπιστημίου και παραγωγικών σχολών, φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτους Λυκείου και εν γένει επιστημονικής κατάρτισης προσωπικό το οποίο θα προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του.

Κατά τη διάρκεια των τριών κατασκηνωτικών περιόδων, σε όλα τα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών ( σε οικήματα), δύναται δε να τους καταβληθεί αποζημίωση για την κοινωνική και εκπαιδευτική τους προσφορά στους κατασκηνωτές, που θα καθορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών."