Προκήρυξη για μία θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου