Ορκωμοσία αποφοίτων Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών