Πρόσκληση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 θα γίνει η κοπή της προτωχρονιάτικης πίτας στην Αίθουσα Τελετών και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 1.2.2019