Γενικές Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι βοηθητικό υλικό σχετικά με την εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση και τις εξ' αποστάσεως Εξετάσεις είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-hlektronikh-eks-apostasews-ekpaideush.html

Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 09:57

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "MIRAI" 2020-2021

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 12:51

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Στα πλαίσια της Ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Θερινή Πανεπιστημιάδα που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 18 – 29 Αυγούστου 2021 στην πόλη Chengdu της Κίνας, παρακαλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς που είναι αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου και επιθυμούν να λάβουν μέρος να στείλουν την πρόθεση συμμετοχής τους και τις διακρίσεις που έχουν επιτύχει στο άθλημά τους στο Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως τις 20/12/2020.

Οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες θα πρέπει να είναι γεννημένοι μεταξύ 1/1/1996 έως 31/12/2003.

Email επικοινωνίας:

Υπεύθυνος γυμναστής: Μαυροδάκος Παναγιώτης

Η τελική συγκρότηση της Ελληνικής αποστολής θα γίνει έπειτα από την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων συμμετοχής από την Εκτελεστική Γραμματεία της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Εθνικές Ομοσπονδίες των αντίστοιχων αθλημάτων.

Με εκτίμηση,

Ο Εκπαιδευτικός του Γραφείου Φυσικής Αγωγής,

Μαυροδάκος Παναγιώτης

Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 14:19

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας θέσης ΔΕΠ