Γενικές Ανακοινώσεις

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικά ζητήματα

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους νέους κύκλους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 22 ξεκίνησε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ KA107 Διεθνούς Κινητοκότητας προκηρύσσονται θέσεις για μετακίνηση προσωπικού σε Χώρες εκτός Ε.Ε με σκοπό τη Διδασκαλία ή την Επιμόρφωση

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Όμιλος Διεθνής Κινητικότητας, προκηρύσσονται θέσεις για μετακίνηση προσωπικού σε Χώρες εκτός ΕΕ με σκοπό τη διδασκαλία και επιμόρφωση

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 16/04/2021 να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων στο e-mail :  και    και   επισυνάπτοντας το letter of acceptance με ακριβές χρονικό διάστημα της μετακίνησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για το  Πρόγραμμα Erasmus + Όμιλος Διεθνής Κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο), είναι από 08/03/2021 έως 02/04/2021.

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ107 ICM για σπουδές και πρακτική άσκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο) είναι από τις 15/3/2021 - 9/4/2021.