Γενικές Ανακοινώσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Διεθνούς επιτροπής Ερυθρού Σταυρού. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς της Διεθνούς επιτροπής Ερυθρού Σταυρού η Monica Zanarelli Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα και παραδόθηκε από την Αναστασία Παπαχρίστου,  ιατρό κράτησης.
Σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Ειδικότερα προβλέπεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως όσον αφορά το μεταναστευτικό πλαίσιο και τη διαχείριση της υγείας, όπως η συμμετοχή σε σεμινάρια και συναντήσεις και η δημιουργία Ειδικών βραχυπρόθεσμων ακαδημαϊκών προγραμμάτων.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη , μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.