Γενικές Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 ΠΑΡ. 3 του Ν. 438