Γενικές Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι από τη Δευτέρα, 16/5/2022, έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα Φοιτητολογίου που αντικαθιστά το students.unipi.gr.

Το νέο σύστημα φοιτητολογίου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://sis-portal.unipi.gr

Η σύνδεση στο νέο σύστημα πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Η λειτουργία του συστήματος είναι ακόμη σε μεταβατική φάση. Στο νέο σύστημα θα μπορείτε να δείτε την κατάσταση των σπουδών σας, να πραγματοποιήσετε δηλώσεις μαθημάτων και εργασιών και να δείτε τις βαθμολογίες σας.

Επίσης, σύντομα θα μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά τη χορήγηση πιστοποιητικών (Βεβαίωση Σπουδών, Βεβαίωση Στρατολογίας) και να το παραλάβετε μέσω του sis-portal.unipi.gr όταν το αίτημα εγκριθεί από τη γραμματεία.

Επισυνάπτεται αναλυτικός οδηγός χρήσης του νέου συστήματος, τον οποίο θα βρείτε επίσης και στη σχετική επιλογή στο μενού επιλογών.

Université Côte d'Azur is organizing for the first time, an international week the "Digital Week" open to all our international and local partners from June 27 to July 1, 2022. During this week, you will be able to participate in conferences and workshops on digital soft skills, digital education, virtual mobility, digital tourism, creative and cultural industries led by established international entrepreneurs, practitioners and academics. We will discuss digital innovation and the digital impact on emerging and modern fields.