Έρευνα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Έρευνα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ερευνητικό εργαστήριο

Το Εργαστήριο Τουριστικής ΑριστείαςUPΤourism Lab (University of Piraeus Τourism Excellence Lab) θεσμοσθετήθηκε τον Απρίλιο 2022 (ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/18.04.2022) και λειτουργεί στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εξυπηρετώντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος και συμβάλλει στη σύνδεση του Τμήματος με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Κεντρική αποστολή του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με στόχο την επιδίωξη της αριστείας για το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους φοιτητές και τους συνεργάτες του Τμήματος. Το Εργαστήριο αποτελεί το όχημα για τη διενέργεια διεπιστημονικών και εφαρμοσμένων ερευνών στον τομέα του τουρισμού προς όφελος των φοιτητών, της τουριστικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Μέσα από το Εργαστήριο συν-δημιουργείται υψηλής ποιότητας έρευνα η οποία διαχέεται στους φοιτητές και την κοινότητα με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Αποτελεί την κατάλληλη τεχνοδομή για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της έρευνας στον τουριστικό τομέα μέσα από τη συνεργασία με όλο το τουριστικό κύκλωμα, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία εφαρμοσμένων πολιτικών.

Μέσω του Εργαστηρίου διενεργούνται δράσεις για την ακαδημαϊκή αριστεία των Καθηγητών όλων των βαθμίδων, ενισχύονται ερευνητικά εξειδικευμένες μελέτες των φοιτητών και των Καθηγητών, εκπονούνται ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, και οργανώνονται εξειδικευμένες επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια.

Το Εργαστήριο παρέχει έργα τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και εκπαίδευσης σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς στον Τουρισμό στο Ελληνικό και στο Διεθνές Περιβάλλον. Επιδιώκει την εξωστρέφεια του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών μέσα από τη σύναψη ευρύτερων δράσεων συνεργασίας.

Ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου είναι μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

 • Στρατηγική και Πολιτική στον Τουρισμό.
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ Προορισμών και Επιχειρήσεων.
 • Σύγχρονη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα στον Τουρισμό.
 • Αειφόρος Διαχείριση Προορισμών.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον Τουρισμό.
 • Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Τουρισμός Υγείας, κ.ά.).
 • Επενδυτικές πολιτικές στον Τουρισμό (Leisure Real Estate, κ.ά.).
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός (Αειφόρα Παρατηρητήρια Τουρισμού, Δορυφόροι Λογαριασμοί, κ.ά.).
 • Ανάπτυξη και Λειτουργία Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού.
 • Ανάλυση Διεθνών Τουριστικών Αγορών.
 • Αειφόρος Τουρισμός.
 • Προηγμένες Τεχνολογίες στον Τουρισμό.
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό (start up επιχειρήσεις, spin off ).
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Τουρισμό.
 • Κοστολογικά, Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά ζητήματα στις Τουριστικές Επιχειρήσεις.
 • Νομικά ζητήματα στον τουρισμό.
 • Τουριστικά Αναπτυξιακά θέματα στον Τουρισμό.
 • Ποιότητα στον Τουρισμό.

Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου έχει οριστεί ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Σωτήριος Βαρελάς, ενώ μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι οι:

 • Επίκουρος Καθηγήτρια Χρύσα Αγαπητού
 • Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Βαρελάς
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Γεωργία Ζούνη
 • Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Καμπούρης
 • Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κατσανάκης
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Όλγα Σίσκου
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Αλεξάνδρα – Παρασκευή Χυτήρη
 
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις