Το Τμήμα μας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια για το τμήμα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πότε Ιδρύθηκε: Το Τμήμα δημιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά με την ονομασία «Τμήμα Στατιστικής» το Ακαδημαϊκό Έτος 1977-78 στο πλαίσιο της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Υπ. Απόφ. 96792/21-9-77, Φ.Ε.Κ. 984Β/8-10-77). Με το Νόμο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και από το Ακαδημαϊκό Έτος 1984-85 (Ν.Δ. 1268/82 και Π.Δ. 43/1984) λειτούργησε ως ανεξάρτητο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Ποιος ο σκοπός του: Σκοπός το Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέραν των απαραίτητων μαθημάτων υποδομής και των μαθημάτων γενικού ενδιαφέροντος, αποτελείται από μία συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

Σε ποιους απευθύνεται: Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. 

Που βρίσκεται: Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το γραφείο του Προέδρου και τα περισσότερα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος βρίσκονται στον 5ο όροφο ενώ η Γραμματεία του Τμήματος στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Γραφεία μελών Δ.Ε.Π. υπάρχουν και στο κτήριο της οδού Λαμπράκη 126. Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια των φοιτητών βρίσκονται στο ισόγειο και στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου ενώ μερικά μαθήματα επιλογής διδάσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας στο Νεοκλασσικό Κτήριο και στο Κτήριο της οδού Γρ. Λαμπράκη 21 (γωνία με οδό Διστόμου).

Ποιες οι υποδομές του: Το Τμήμα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό Πληροφορικής (PC, προγράμματα κ.λ.π.) για την εκπαίδευση των φοιτητών στην αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών στατιστικών και ασφαλιστικών προβλημάτων. Επίσης λειτουργούν και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • Η Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών στη διεύθυνση: 

http://students.unipi.gr

όπου παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για θέματα βαθμολογίας, δηλώσεων μαθημάτων, προγραμμάτων σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων.

  • Το Εργαστήριο Ασύγχρονης Διδασκαλίας μέσω του Web (γνωστό και ως e-class) στη διεύθυνση

http://eclass.unipi.gr

όπου οι φοιτητές μπορούν να βρουν ηλεκτρονικές σελίδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και την εκπαίδευση που παρέχει μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. 

Διοικητική Δομή Τμήματος

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και από εκπροσώπους των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Στη Συνέλευση μετέχει επίσης εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος.

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ημερομηνία λήξης θητείας έως τις 31/8/2024):


Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πλάτων Τήνιος

Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος 2023-2024
   
1)   Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Τακτικά μέληΑναπληρωματικά μέλη 
Γ. Ηλιόπουλος (Συντονιστής) Μ. Κούτρας 
Μ. Κούτρας Α. Ρακιτζής  
Μ. Μπούτσικας Δ. Αντζουλάκος  
Ν. Πελέκης Ε. Κοφίδης  
Ε. Χατζηκωνσταντινίδης Γ. Ψαρράκος  
Χ. Ευαγγελάρας Γ. Βερροπούλου 
Π. Τήνιος Π. Ξένος  
   
2) Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με την Υ.Α. Aριθ. Φ2/121871/Β3  (ΦΕΚ 1517/3.11.2005 τ.Β’) και για αποφοίτους ΙΕΚ, σύμφωνα με την Υ.Α. Aριθ. 46935/Ζ1  (ΦΕΚ 2031/21.04.2022 τ.Β’) 
Γ. Ηλιόπουλος (Πρόεδρος Τμήματος)  
Απειροστικός Λογισμός Ι  
ΕξεταστέςΒαθμολογητέςΑναβαθμολογητής
Β. ΣεβρόγλουΕ. ΧατζηκωνσταντινίδηςΔ. Αντζουλάκος
Μ. ΜπούτσικαςΜ. Κούτρας 
   
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική  
ΕξεταστέςΒαθμολογητέςΑναβαθμολογητής
Γ. ΤζαβελάςI. Τριανταφύλλου Α. Ρακιτζής
Κ. ΠολίτηςΓ. Ηλιόπουλος 
   
Εισαγωγή στην Ασφάλιση  
ΕξεταστέςΒαθμολογητέςΑναβαθμολογητής
Π. ΤήνιοςΑ. ΜποζίκαςΓ. Πιτσέλης 
Π. ΞένοςΓ. Ψαρράκος 
Η κάλυψη των βαθμών στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνει από την υπάλληλο της Γραμματείας κ. Γ. Γαραντζιώτη (αναπλ. κ. Αθ. Τσιλφίδου)
   
3) Επιτροπή Εγγραφής Εισαγομένων Ειδικών Περιπτώσεων – Μεταφοράς Θέσεων – Μετεγγραφών
Δ. Αντζουλάκος (Συντονιστής)  
Γ. Τζαβελάς  
Γ. Ψαρράκος  
   Η Γραμματέας του Τμήματος κ. Γεωργία Τζιβρά  
   
4)  Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος
Ν. Πελέκης  
Α. Μποζίκας  
Επίσης ορίζεται η Γραμματέας του Τμήματος κ. Γ. Τζιβρά ως μέλος που θα προσφέρει επικουρικό – βοηθητικό έργο.
   
5)  Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
Β. Σεβρόγλου (Συντονιστής)  
Π. Πιτσέλης  
Γ. Τζαβελάς  
Π. Χατζόπουλος  
   
6)  Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Π. Τήνιος (Συντονιστής)  
Β. Σεβρόγλου  
   
7)  Επιτροπή για το Πρόγραμμα ERASMUS+
Α. Ρακιτζής (Συντονιστής)  
Γ. Πιτσέλης  
Γ. Βερροπούλου  
   
8)  Επιτροπή για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement 
Π. Τήνιος (Συντονιστής)  
Π. Ξένος  
   
9)  Υπεύθυνος Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Χ. Ευαγγελάρας  
   
10)  Υπεύθυνοι Οδηγού Σπουδών
Μ. Μπούτσικας  
Π. Χατζόπουλος  
   
11)  Υπεύθυνος Διευκόλυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Π. Ξένος   
   
12) Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) για την Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
Κ. Πολίτης (Συντονιστής)  
Χ. Ευαγγελάρας  
Μ. Μπούτσικας   
Ι. Τριανταφύλλου  
Α. Μποζίκας  
   
13)  Επιτροπή εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων (Ν. 4485/2017 άρθρ. 38 παρ. 3)
Γ. Ηλιόπουλος (Συντονιστής)  
Γ. Βερροπούλου  
Μ. Κούτρας  
   
14) Σύμβουλοι Σπουδών (Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, άρθρ. 20)
Γ. Βερροπούλου, για θέματα σχετικά με «Δημογραφία» 
Ν. Πελέκης, για θέματα σχετικά με «Πληροφορική» 
Β. Σεβρόγλου, για θέματα σχετικά με «Μαθηματικά » 
Γ. Τζαβελάς, για θέματα σχετικά με «Στατιστική και Πιθανότητες» 
Π. Χατζόπουλος, για θέματα σχετικά με «Αναλογισμός και Ασφάλιση»  
   
15) Επιτροπή Προβολής Τμήματος
Γ. Ηλιόπουλος  (Συντονιστής)  
Μ. Κούτρας  
Ε. Χατζηκωνσταντινίδης  
Π. Τήνιος  
Ι. Τριανταφύλλου  
   
16) Επιτροπή E-Learning
Ε. Κοφίδης (Συντονιστής)  
Ε. Ανδρουλάκης  
Δ. Αντζουλάκος  
Γ. Ηλιόπουλος    
Π. Ξένος  
Ν. Πελέκης  
Ι. Τριανταφύλλου  
   
17)  Επιτροπή Διοργάνωσης Σεμιναρίων 
Κ. Πολίτης (Συντονιστής)  
Γ. Ψαρράκος  
Α. Ρακιτζής  
   
18)  Υπεύθυνος Συστήματος Ποιότητας Τμήματος 
Χ. Ευαγγελάρας  
   
19) Επιτροπή καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στο Τμήμα 
Μ. Κούτρας   
Γ. Ηλιόπουλος  
Γ. Ψαρράκος  
   
20) Υπεύθυνος Κατάρτισης Προγράμματος Επιτηρήσεων
Ε. Ανδρουλάκης  
   
21) Επιτροπή Κατάρτισης Κανονισμού Εξετάσεων Τμήματος
Γ. Ηλιόπουλος  (Συντονιστής)  
Β. Σεβρόγλου  
Δ. Αντζουλάκος  
   
22) Επιτροπή Σύνταξης Αναπτυξιακού Σχεδίου Τμήματος
Κ. Πολίτης  
Α. Ρακιτζής  
Α. Μποζίκας  

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης παρέχει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους των μαθηματικών και της στατιστικής επιστήμης από τη μια, και τους βασικούς άξονες που διέπουν την έννοια της ασφάλισης, στις διάφορες μορφές της, και τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς από την άλλη. Η εκπαίδευση που παρέχει το τμήμα γεφυρώνει συνεπώς τη θεωρητική θεμελίωση και ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων με τη χρήση των μοντέλων αυτών σε ένα ευρύτατο φάσμα της εφαρμοσμένης επιστήμης, όπως το πλούσιο πεδίο εφαρμογών της στατιστικής επιστήμης (ιατρική και βιοεπιστήμες, φυσική, οικονομικές επιστήμες και χρηματοοικονομική, γεωλογία, περιβάλλον κα) και ο χώρος της ασφαλιστικής επιστήμης και του αναλογισμού.
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε πλήρη εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, δεσμεύεται πως θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (ΣΑΕ) έχει σκοπό τη δημιουργία ενός υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού, καταρτισμένου άρτια τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πρακτικές δεξιότητες, προκειμένου να καλλιεργεί ατομικές κλίσεις και ενδιαφέροντα αλλά και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων του να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινωνίας και τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών για τη χώρα μας.
Ειδικότερα, οι κυριότεροι στόχοι του Τμήματος είναι οι εξής:
(i) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
(ii) Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία με σκοπό τη δημιουργία ενός τμήματος με διεθνή αναγνώριση και φήμη, το οποίο διαθέτει ως μέλη ΔΕΠ επιστήμονες με διεθνές κύρος.
(iii) Να ανταποκριθεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και στα πλαίσια του γνωστικού του αντικειμένου, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.
Το Τμήμα, προσφέροντας τον σπάνιο συνδυασμό στα γνωστικά πεδία της στατιστικής και ασφαλιστικής, προσβλέπει στη δημιουργία επιστημόνων στα συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στον ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο, εργασιακό χώρο. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος, από την αρχή της λειτουργίας του το 1982 έως και σήμερα έχει υποβληθεί σε διαρκείς αναθεωρήσεις και αλλαγές που αποβλέπουν στη διαρκή βελτίωσή του. Η τελευταία από αυτές τις αλλαγές οδήγησε σε μία πλήρη αναμόρφωση του ΠΠΣ, η οποία έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, και προέκυψε λαμβάνοντας υπόψιν
(α) τις προτάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης,
(β) αντίστοιχα προγραμμάτων σπουδών διακεκριμένων πανεπιστημίων στη Ευρώπη και τις ΗΠΑ,
(γ) τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Εκτιμούμε ότι το αναθεωρημένο ΠΠΣ καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων επιστημονικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τους ολοένα αναπτυσσόμενους και επαγγελματικά ελκυστικούς κλάδους της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων, ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών και εντείνοντας από κοινού τις προσπάθειές μας μπορούμε να επιτύχουμε την περαιτέρω σωστή λειτουργία, την αναβάθμιση των σπουδών και την εξωστρέφεια του Τμήματός μας, ώστε αυτό να συνεχίσει τη λαμπρή του πορεία και την αξιόλογη συνεισφορά του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και γενικότερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας.

Προγραμματισμός στόχων και δράσεων
Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας γίνεται μέσα από τη θεσμοθέτηση Δεικτών Παρακολούθησης της ποιότητας του Π.Π.Σ. του Τμήματος ΣΑΕ. Οι δείκτες αυτοί ακολουθούν τους Στρατηγικούς Στόχους του Τμήματος και είναι εναρμονισμένοι με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος. Για κάθε στόχο προτείνονται ποσοτικοί δείκτες, η παρακολούθηση της τιμής των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την εξέλιξη της ποιότητας του ΠΠΣ.
Για κάθε δείκτη προτείνονται τιμές που θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες/διαδικασίες για την επίτευξή τους. Υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τόσο των βασικών, όσο και των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί.

Τρόποι δημοσιοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας
Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές/τριες του, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί. Επίσης, η πολιτική ποιότητας αναρτάται για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

Πιστοποίηση Ποιότητας Τμήματος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Α. Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής:
Υλοποίηση Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Διαδικασίας για Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών.
Φορέας Πιστοποίησης EQA Hellas A.E. – Αριθ. Πιστοποιητικού ΣΔΠ 7492/21 (22.04.2021).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001_2015

Πολιτική Ποιότητας –  ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Β. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης έλαβε πιστοποίηση πλήρους συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΕ και τις αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) – (Αρ. πρωτ. 23420/27.07.2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΠΕΙ – ΕΘΑΑΕ

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις