Ανθρώπινο Δυναμικό

Καθηγητές

Βερροπούλου Γεωργία

Καθηγήτρια

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής

Καθηγητής

Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουροι Καθηγητές

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στέγγος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (-2017)

Στοχαστικά Μοντέλα Αποφάσεων

Μαρκοβιανά Μοντέλα Αποφάσεων

Βρόντος Σπυρίδων, Λέκτορας (-2016)

Αναλογισμός

Συστήματα εκπτώσεων – επιβαρύνσεων στην ασφάλιση αυτοκινήτου, στοχαστικά μοντέλα επενδύσεων – υποχρεώσεων, στοχαστικές διαδικασίες με εφαρμογές σε αναλογιστικά και χρηματοοικονομικά, στοχαστικές διαδικασίες μακράς μνήμης

Πανοπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια (-2016)

Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στα Οικονομικά και Κοινωνικά φαινόμενα

Εφαρμοσμένη και Θεωρητική Οικονομετρία, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Μακροοικονομική

Γκλεζάκος Μιχαήλ, Καθηγητής (-2016)

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Portfolio Management

Αρτίκης Θεόδωρος, Καθηγητής (-2014)

Θεωρία Πιθανοτήτων

Μετασχηματισμοί χαρακτηριστικών συναρτήσεων, Στοχαστικά μοντέλα αρχικής και τελικής αξίας

Μπένος Βασίλειος, Καθηγητής (-2011)

Στατιστική

Στατιστική – Δειγματοληψία

Κατέρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (-2010)

Στατιστική

Κατηγορικών Δεδομένων, Μπεϋζιανή Στατιστική, Βιοστατιστική

Καφφές Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (-2008)

Μαθηματική Στατιστική

Μαθηματική Στατιστική

Γεωργιακώδης Φώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (-2003)

Στατιστική

Διαχωριστική Ανάλυση, Νευρωνικά Δίκτυα, Βιομετρία, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων, Κλινικές μελέτες στη ογκολογία

Κιόχος Πέτρος, Καθηγητής (-2002)

Στατιστική

Ερευνητικές εργασίες, Σύνταξη αναλογιστικών μελετών ασφαλ. Ταμείων

Σκουλούδης Ζαχαρίας, Καθηγητής (-2001)

Ιδιωτικό Δίκαιο με έμφαση στο Αστικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο

Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητικά Ενδιφέροντα

Νεκτάριος Μιλτιάδης (-2020)

Ιδιωτική Ασφάλιση

Ιδιωτικές Ασφαλίσεις, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δημόσια Οικονομική

Κυριαζής Αθανάσιος (-2019)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες

Συναρτησιακή Ανάλυση, Αφηρημένη Μιγαδική Ανάλυση, Ολική Διαφορική Γεωμετρία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαιδευτικά Συστήματα, Εκπαιδευτικές δομές και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τσίμπος Κλέων (-2019)

Δημογραφία

Τεχνικές Δημογραφικής Ανάλυσης, Ανάλυση Δεδομένων Θνησιμότητας, Πίνακες Επιβίωσης, Πληθυσμιακές Προβολές

Μαχαιράς Νικόλαος (-2018)

Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Μέτρου

Liftings στη Συναρτησιακή Ανάλυση. Disintegrations. Martingales. Επαγωγικά και προβολικά όρια. Κατηγορία Baire και χώροι Baire. Τοπολογικές παραστάσεις αλγεβρικών συστημάτων. Μέτρα πιθανότητας σε τοπολογικούς χώρους. Στοχαστικές διαδικασίες με ανεξάρτητες προσαυξήσεις. Θεμελίωση των στοχαστικών διαδικασιών. Σημειακές διαδικασίες. Θεωρία κινδύνου. Θεωρία δομών

Παπαδάκης Μιχαήλ (-2004)

Δημογραφία

Δημογραφική έρευνα, Οικονομική έρευνα, Κοινωνική έρευνα

Παπαϊωάννου Τάκης (-2004)

Πιθανότητες, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Στατ. Θεωρία Πληροφοριών, Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων, Μοντέλα συνάφειας, Βιοστατιστική, Ανάλυση Επιβίωσης, Στατιστικά ζητήματα στην ανάπτυξη φαρμάκων

 

Προσωρινοί ή Έκτακτοι Διδάσκοντες

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Email

Δρ. Σπυρίδων Τζανίνης

Εντεταλμένος Διδάσκων Ακ. Έτους 2023-2024

stzaninis@unipi.gr

Δρ. Φραγκίσκος Μπερσίμης

Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός ΔΕ Ακ. Έτους 2023-2024

fbersimis@unipi.gr

Δρ. Μιχαήλ Χουζούρης

Εντεταλμένος Διδάσκων Ακ. Έτους 2023-2024

mchouzouris@unipi.gr

Δρ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Εντεταλμένος Διδάσκων Ακ. Έτους 2023-2024

 kchrist@unipi.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Γραφείο

Τηλέφωνο

Email

Μανωλιά Σταματίνα

ΕΔΙΠ

307/ΚΕΚΤ

210 414 2265

smanol@unipi.gr

 • Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Η Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (κεντρικό email επικοινωνίας: ) βρίσκεται στο κάτω επίπεδο του 1ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου (για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει πρώτα να ανεβεί στον 1ο όροφο.) Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την ανακήρυξη των πτυχιούχων, τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών κ.ά. Για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών προηγουμένως θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση από το φοιτητή. Οι υπάλληλοι της γραμματείας εξυπηρετούν το κοινό συγκεκριμένες ημέρες και ώρες οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδό τους και να εκδίδουν πιστοποιητικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://sis-portal.unipi.gr .

 

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

e-mail

Τηλέφωνο

Τζιβρά Γεωργία (Γραμματέας Τμήματος)

 1ος όροφος, Γραφ. 115

gtzivra@unipi.gr

210 4142083

Τσιλφίδου Αθανασία

 1ος όροφος, Γραφ. 115

tsilfidou@unipi.gr

210 4142222

Κωνσταντέλου Αντωνία

1ος όροφος, Γραφ. 115

antoniak@unipi.gr

210 4142084

Καπότη Γεωργία

1ος όροφος, Γραφ. 115

gkapoti@unipi.gr

210 4142085

Γαραντζιώτη Γεωργία

1ος όροφος, Γραφ. 115

ggarantz@unipi.gr

210 4142086

 

 
 • Γραμματεία Προέδρου

  Ονοματεπώνυμο

  Γραφείο

  e-mail

  Τηλέφωνο

  Δημήρη Ελένη

  5ος όροφος, Γραφ. 536

  elenidimiri@unipi.gr

   210 4142005

  Κωνσταντίνου Αρετή  

  5ος όροφος, Γραφ. 536

  aretikon@unipi.gr

   210 4142307

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις