Φοιτητικά Θέματα

1. Που ενημερώνομαι για το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και το πρόγραμμα σπουδών του;

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ειδικότερα στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές→ Προγράμματα Σπουδών. Στην ίδια ενότητα, είναι διαθέσιμος ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος, στον οποίο περιέχεται αναλυτική πληροφόρηση για τα μαθήματα και το Πρόγραμμα Εξαμήνων, στο οποίο περιέχονται τα περιγράμματα των μαθημάτων και λοιπές πληροφορίες για τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα μαθήματα επιλογής, τις πιστωτικές μονάδες, τους διδάσκοντες κλπ.

2. Πού βρίσκεται το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο γραφείο 115, στον 1ο όροφο και το Γραφείο Προέδρου βρίσκεται στο γραφείο 536, στον 5ο όροφο στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Καραολή και Δημητρίου 80. Στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου, στην αίθουσα 006, βρίσκονται τα Εργαστήρια του Τμήματος. Τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Καραολή και Δημητρίου 80, καθώς και στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Γρ. Λαμπράκη 126.

3. Με ποιο τρόπο είναι δυνατή η πρόσβαση στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς;

Οι ακόλουθες γραμμές συγκοινωνίας έχουν διαδρομές που περνούν κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

•  Λεωφορείο: 040049218703Α1

•  Προαστιακός: Π2ΑΠ3Β

•  Μετρό: Μ1

Για τους φοιτητές διατίθεται μηνιαία κάρτα πολλαπλών διαδρομών με 13,50 ευρώ, την οποία μπορούν να εκδώσουν σε οποιοδήποτε σταθμό του μετρό.

4. Πότε μπορώ να κάνω την αρχική μου εγγραφή στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται και στο πεδίο Ανακοινώσεις

5. Είμαι πρωτοετής φοιτητής που μπορώ να βρω κατευθυντήριες οδηγίες για την φοίτησή μου;

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός για πρωτοετείς (δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού)

6. Ποιες ημέρες και ώρες εξυπηρετεί η Γραμματεία τους φοιτητές και ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές καθημερινά μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Εξυπηρέτηση φοιτητών με φυσική παρουσία, γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11.30-14.00. και εφόσον τα αιτήματά δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από απόσταση. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η Γραμματεία θα ακολουθήσει και πάλι το παλαιότερο ωράριο λειτουργίας της και θα δέχεται φοιτητές χωρίς ραντεβού, τις ανωτέρω μέρες και ώρες.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, 1ος όροφος, γρ. 115
Τηλέφωνα: 210.4142083 -7, 2104142222

E-mail: sta-secr@unipi.gr

7. Που μπορώ να βρω όλα τα έντυπα/αιτήσεις που θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;

Όλα τα έντυπα/αιτήσεις που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά Θέματα → Έντυπα Γραμματείας.

8. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τους διδάσκοντες του Τμήματος;

Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail) και τα γραφεία των διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο Ανθρώπινο Δυναμικό  → Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Οι ώρες γραφείου καθηγητών κατά τις οποίες δέχονται φοιτητές, αναρτώνται στην έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Προπτυχιακές Σπουδές → Ώρες Γραφείου Καθηγητών και Λεκτόρων.

9. Πώς ανανεώνω την εγγραφή μου;

Με την υποβολή δήλωσης μαθημάτων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

10. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για διαγραφή από το Τμήμα;

•  Φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέσω Πανελληνίων εξετάσεων σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και επιθυμούν την διαγραφή τους από το τμήμα μας, υποβάλλουν αίτηση διαγραφής, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

•  Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα για άλλους λόγους υποβάλλουν αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά Θέματα→ Έντυπα Γραμματείας. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης τότε θα πρέπει να έχει επικυρωθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.

Και στις δύο περιπτώσεις ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα  – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) στη Γραμματεία του Τμήματος.

11. Πώς μπορώ να ζητήσω διακοπή/αναστολή σπουδών;

Με την υποβολή αίτησης διακοπής/αναστολής σπουδών στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά θέματα→ Έντυπα Γραμματείας.

Διακοπή φοίτησης δύναται να ζητήσει ο φοιτητής για ζυγό αριθμό εξαμήνων, λόγω της αλληλουχίας των μαθημάτων και όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Για όσο διάστημα διαρκεί η διακοπή/αναστολή σπουδών, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του φοιτητή κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

12. Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας ιδρυματικού λογαριασμού και απόκτηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου;

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, είναι απαραίτητο να προβείτε στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας, θα πρέπει να επισκεφθείτε την υπηρεσία https://uregister.unipi.gr, όπου, με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ή του e-mail που δηλώσατε στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Εκεί το σύστημα θα σας αποδώσει τον κωδικό χρήστη (username) σας και θα σας δώσει τη δυνατότητα να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (password). Κατά τη διαδικασία του uregister μην ξεχάσετε να δηλώσετε ένα έγκυρο κινητό και ένα έγκυρο email για την ανάκτηση του κωδικού σας σε περίπτωση απώλειας.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το uregister επιβεβαιώνει ορισμένα στοιχεία (όπως πχ το e-mail, το κινητό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον ΑΜΚΑ σας), οπότε, εάν υπάρχει κάποιο λάθος στα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πιθανά να αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και να χρειαστεί διόρθωση των στοιχείων σας μέσω της Γραμματείας.

Συμπληρωματική της υπηρεσίας uregister είναι η υπηρεσία https://mypassword.unipi.gr/, από όπου μπορείτε να ανακτήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας, εάν τον έχετε ξεχάσει, μέσω του email ή του κινητού ανάκτησης που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του ιδρυματικού σας λογαριασμού μέσω του uregister.

13. Τι είναι το ηλεκτρονικό σύστημα https://sis-portal.unipi.gr;

Είναι η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:

•  να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κλπ.

•  να υποβάλλετε δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

•  να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί.

 •  να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις σπουδών.

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών σας κωδικών.

14. Πώς γίνεται η δήλωση μαθημάτων;

Η δήλωση των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται από τους φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://sis-portal.unipi.gr, στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.   

15. Η εγγραφή μου στο eclass είναι ταυτόχρονα και δήλωση μαθήματος;

Όχι. Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://sis-portal.unipi.gr ενώ το eclass είναι η πλατφόρμα ασύγχρονής διδασκαλίας.

16. Πόσα μαθήματα μπορώ να δηλώσω;

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2017 και μετέπειτα θα πρέπει να δηλώσουν έναν αριθμό μαθημάτων Επιλογής του εξαμήνου φοίτησής τους ώστε να συμπληρώσουν (μαζί με τα αντίστοιχα Υπoχρεωτικά μαθήματα) ακριβώς 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Συγκεκριμένα ανάλογα με το εξάμηνο που φοιτούν θα πρέπει να επιλέξουν:

Εξάμηνο

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

μαθήματα επιλογής

1

1

4

2

3

3

2

5

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2011-2016 θα πρέπει να δηλώσουν έναν αριθμό μαθημάτων Επιλογής του εξαμήνου φοίτησής τους ώστε να συμπληρώσουν (μαζί με τα αντίστοιχα μαθήματα Υποχρεωτικά) ακριβώς 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το εξάμηνο που φοιτούν, θα πρέπει να επιλέξουν:

Εξάμηνο

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

μαθήματα επιλογής

0

2

1

1

3

2

3

4

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2001-2010 δύναται να δηλώσουν μέχρι 6 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο (εκτός των υποχρεωτικών που ενδεχομένως να χρωστάει ο φοιτητής).

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2000 και προγενέστερα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με την Γραμματεία σχετικά με την αντιστοίχιση και εξέταση των οφειλομένων μαθημάτων τους.

Μπορούν να δηλωθούν όλα τα μαθήματα του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα καθώς και όσα οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν αντίστοιχα σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο (ανάλογα με την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων).

Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων από το εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή.

Μάθημα επιλογής το οποίο δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό, δύναται να αντικατασταθεί με άλλο μάθημα επιλογής, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται να λάβει ο φοιτητής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

17. Σε πόσα μαθήματα έχω δικαίωμα αναβαθμολόγησης?

Οι φοιτητές του Τμήματος δικαιούνται με αίτησή τους στη Γραμματεία πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου να βελτιώσουν την βαθμολογία τους σε έξι μαθήματα, στο σύνολο των σπουδών τους. Η βελτίωση βαθμολογίας κάθε μαθήματος επιτρέπεται μία και μόνο φορά. Η αίτηση αναβαθμολόγησης περιέχει παραίτηση του φοιτητή από τον υπάρχοντα προβιβάσιμο βαθμό. Συνεπώς αν κατά την επανάληψη της εξέτασης ενός μαθήματος:

•  προκύψει προβιβάσιμος βαθμός, καταχωρείται ο νέος προβιβάσιμος.

•  προκύψει μη προβιβάσιμος βαθμός, καταχωρείται ο μη προβιβάσιμος, οπότε ο φοιτητής οφείλει το μάθημα και δύναται να εξεταστεί εκ νέου οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο επιθυμεί και εξετάζεται το εν λόγω μάθημα.

•  δεν προσέλθει ο φοιτητής να εξεταστεί, δεν καταχωρείται κανένας βαθμός και ο φοιτητής (αφού έχει παραιτηθεί από τον προγενέστερο προβιβάσιμο βαθμό) οφείλει το μάθημα και δύναται να εξεταστεί οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο επιθυμεί και εξετάζεται το εν λόγω μάθημα.

18. Τι πρέπει να προσέχω κατά την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου;

Φροντίζω για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης των μαθημάτων, εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται και οπωσδήποτε αρκετές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε σε περίπτωση που αντιμετωπίσω οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επίλυσή του.

Προσέχω μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης, να πατήσω υποβολή της δήλωσης στο σύστημα. Μετά την υποβολή της δήλωσης, εισέρχομαι και πάλι στο σύστημα και ελέγχω ότι η αίτησή μου έχει υποβληθεί κανονικά. Εκτυπώνω και κρατώ τη δήλωση μαθημάτων που υπέβαλα.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, το σύστημα κλείνει και δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης μαθημάτων (με τις αντίστοιχες συνέπειες για τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στα εργαστήρια και τις εξετάσεις των μαθημάτων).

Η Γραμματεία δεν μπορεί να βοηθήσει με κάποιο τρόπο τους φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μην αμελούν την υποβολή της δήλωσης.

19. Υπάρχουν μαθήματα με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Η παρακολούθηση της διδασκαλίας (διαλέξεων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι κατά κανόνα προαιρετική, πλην όμως ο διδάσκων μπορεί να ορίσει υποχρεωτική παρακολούθηση ορισμένων από τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

20. Πώς μπορώ να εκδώσω βεβαίωση σπουδών απλή ή για στρατολογική χρήση;

Βεβαίωση σπουδών απλή ή για στρατολογική χρήση μπορείτε να εκδώσετε και να εκτυπώσετε μόνοι σας στο σπίτι σας μέσω της εφαρμογής sis-portal.unipi.gr. Η βεβαίωση αυτή έχει ηλεκτρονική υπογραφή και γίνεται δεκτή σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων ακολουθείστε τα βήματα για την έκδοση Ηλεκτρονικών Εγγράφων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη χορήγηση βεβαίωσης με πρωτότυπη υπογραφή, αποστέλλεται σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής sis-portal.unipi.gr και την παραλαμβάνετε 1-2 εργάσιμες αργότερα, κατόπιν ραντεβού.

21. Πώς μπορώ να εκδώσω αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εσωτερικό, αποστέλλετε σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής https://sis-portal.unipi.gr και την παραλαμβάνετε μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες, στις ημέρες και ώρες που εξυπηρετεί η Γραμματεία.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εξωτερικό, αποστέλλετε σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής https://sis-portal.unipi.gr και την παραλαμβάνετε μετά από 3-4 εργάσιμες ημέρες, στις ημέρες και ώρες που εξυπηρετεί η Γραμματεία.

22. Παρέχεται δωρεάν λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση στους φοιτητές του Τμήματος;

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς διατίθεται δωρεάν εμπορικό λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση, μέσω της ιστοσελίδας https://helpdesk.unipi.gr/software, όπου περιλαμβάνονται και οδηγίες για κάθε διατιθέμενο λογισμικό.

23. Ποια πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας χρησιμοποιεί το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα eclass.unipi.gr στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από την «Εγγραφή →  Φοιτητή →  Είσοδος με ιδρυματικό λογαριασμό». Για πληροφορίες και υποστήριξη στην πλατφόρμα επικοινωνείτε με το email eclass@unipi.gr ή το email helpdesk@unipi.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

Οδηγός για πρωτοετείς (δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού)

24. Ποια πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας χρησιμοποιεί το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Για τη διεξαγωγή της σύγχρονης διδασκαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams, η οποία υποστηρίζεται κεντρικά από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιείται από όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διδασκαλία.

Αναλυτικές οδηγίες προς τους φοιτητές για την πλατφόρμα Microsoft Teams παρέχονται στο ακόλουθο link:

https://www.unipi.gr/unipi/images/various/ilekt_ipiresies/UnipiTeamsForStudents_V1_01.pdf

Επίσης, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την πλατφόρμα Microsoft Teams παρέχονται στο ακόλουθο link:
https://www.unipi.gr/unipi/images/various/ilekt_ipiresies/FAQ_v_1_01.pdf

25. Υπάρχει Ασύρματο Δίκτυο/ wi-fi στο Πανεπιστήμιο;

Όλοι οι χώροι του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε είτε με φορητό υπολογιστή, είτε από το κινητό σας, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

26. Που μπορώ να βρω οδηγίες για την συμμετοχή μου στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις;

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: Οδηγίες προς φοιτητές για τις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις

27. Μπορώ να έχω απομακρυσμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου;

Βεβαίως, υπάρχει η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) και παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, είναι για παράδειγμα εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία αυτή δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html

28. Παρέχει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail);

Όχι. Στους προπτυχιακούς φοιτητές δεν παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το παρόν.

29. Πώς μπορώ να εκδώσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username-password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα, ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

30. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να υποβάλω αίτηση για να αποκτήσω την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση και παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://academicid.minedu.gov.gr

31. Για πόσα έτη δικαιούμαι Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Η χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τη απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φοιτητών στις ακαδημαϊκές διαδικασίες π.χ. συμμετοχή στις εξετάσεις, ισχύει μέχρι την αποφοίτησή τους από το Τμήμα.

Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Εισιτηρίου για τις μετακινήσεις τους, ώστε να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών:

α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας (διακοπή, διαγραφή) συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

32. Πώς μπορώ να επανεκδώσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) λόγω απώλειας/κλοπής;

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) ο φοιτητής προσκομίζει στην Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητά την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο). Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) επαναλαμβάνεται από την αρχή.

33. Πώς μπορώ να δηλώσω τα συγγράμματά μου και από που θα τα παραλάβω;

Η δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων για το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος», κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος. Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας φοιτητής, απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων που έχετε δηλώσει διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος».

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση των συγγραμμάτων στον «Εύδοξο»  πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνεί με την δήλωση των μαθημάτων στο students.unipi.gr ανά εξάμηνο.

34. Που απευθύνομαι για οποιαδήποτε ερώτηση/απορία σχετικά με το σύστημα «Εύδοξος»;

Στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις», θα βρείτε απαντήσεις σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις σας.

35. Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τη σίτιση και τη στέγαση;

Για τους φοιτητές που δικαιούνται σίτιση λειτουργεί μέσω του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, η πλατφόρμα https://sitisi.unipi.gr/ όπου μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας και να ανεβάσετε τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Από την ίδια πλατφόρμα, οι φοιτητές που πληρούν τα αναγκαία κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στέγαση σε φοιτητική εστία. Όλες οι οδηγίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος Φοιτητικής Mέριμνας.

36. Χορηγούνται βραβεία – υποτροφίες – ανταποδοτικές υποτροφίες στους φοιτητές;

Οι υποτροφίες εισαγωγής, οι υποτροφίες επίδοσης, τα βραβεία εισαγωγής και τα βραβεία επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τον «Κανονισμό Υποτροφιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Website: https://www.iky.gr/el/

37. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση;

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής ενταγμένο στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος και ειδικότερα στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές→  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καθώς και στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».

38. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus;

Στην ιστοσελίδα του τμήματος και ειδικότερα στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές → Πρόγραμμα Erasmus, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Erasmus του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

39. Τί είναι οι Σύμβουλοι Σπουδών και πως μπορούν να βοηθήσουν;

Ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι έχουν ορισθεί μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (ανά γνωστικό αντικείμενο). Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών. Αναλυτικότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα Τμήμα → Επιτροπές Τμήματος και στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών.

40. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου;

Για τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ανά πρόγραμμα σπουδών, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος στο πεδίο Προπτυχιακές Σπουδές → Προγράμματα Σπουδών καθώς και τον οδηγό σπουδών που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

41. Πώς μπορώ να ζητήσω βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις;

O εκάστοτε καθηγητής συμπληρώνει και υπογράφει τη βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.

42. Τί κάνω όταν τελειώσω με όλες μου τις υποχρεώσεις, προκειμένου να ανακηρυχθώ πτυχιούχος του Τμήματος;

Αποστέλλω ή προσκομίζω στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η σχετική αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά θέματα → Έντυπα Γραμματείας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο για την εκτύπωση της περγαμηνής του φοιτητή. Για την έκδοση του παραβόλου απευθύνεστε στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, 4ος όροφος).

43. Πότε πρέπει να ορκιστώ;

Τελετές ορκωμοσίας γίνονται τρεις φορές το χρόνο, μια για κάθε εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο φοιτητής που ανακηρύσσεται πτυχιούχος εντάσσεται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα κάθε ορκωμοσίας, καθώς και τα ονόματα των ανακηρυχθέντων φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, οι τελετές ορκωμοσίας δεν πραγματοποιούνται.

44. Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχω σε ορκωμοσία;

Ναι, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην τελετή της ορκωμοσίας, προκειμένου να λάβετε τον επίσημο τίτλο σπουδών σας.

45. Προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα;

Στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→ Μεταπτυχιακές Σπουδές.

46. Τί χρειάζεται για να ζητήσω μια συστατική επιστολή;

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πολλοί εργοδότες, απαιτούν από τους υποψηφίους να συνοδεύουν τις αιτήσεις τους για σπουδές ή εργασία με συστατικές επιστολές.

Κάθε καθηγητής έχει συγκεκριμένα κριτήρια για το αν αποδέχεται να γράψει συστατική επιστολή, κριτήρια που συνήθως συνδέονται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών στα μαθήματα που έχει διδάξει.

Όταν απευθύνετε αίτημά για λήψη συστατικής επιστολής σε έναν Καθηγητή, φροντίστε να του παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

•  Περιγραφή του μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει μαζί με ένα διαδικτυακό σύνδεσμο για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών.

•  Την προθεσμία υποβολής της συστατικής επιστολής.

•  Τη μορφή και τον τρόπο υποβολής της συστατικής επιστολής (έντυπη ή σε ψηφιακή πλατφόρμα).

•  Την αναλυτική βαθμολογία σας σε όλα τα μαθήματα.

•  Πλήρες και επικαιροποιημένο βιογραφικό.

•  Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας.

47. Που βρίσκεται η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας της;

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο υπόγειο. Η είσοδός της είναι στην κεντρική κυκλική σκάλα στο μέσο του ισογείου. Επίσης, για τα ΑΜΕΑ χρησιμοποιείται και ο ανελκυστήρας στην αριστερή πλευρά του κτιρίου. Απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Η Βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους:

•  Το Χώρο Υποδοχής, όπου βρίσκεται ο χώρος κίνησης του υλικού, η κλειστή συλλογή, σπάνιες συλλογές και οι υπολογιστές για την αναζήτηση στον κατάλογο και τις πηγές πληροφόρησης,

•  Το Βιβλιοστάσιο, όπου στεγάζεται το σύνολο της έντυπης συλλογής της βιβλιοθήκης, το φωτοτυπικό μηχάνημα και οι υπολογιστές για τους αναγνώστες, και

•  Το Αναγνωστήριο, όπου βρίσκονται τα λεξικά, τα εκθετήρια με τα τελευταία τεύχη των έντυπων περιοδικών και άλλο πληροφοριακό υλικό.

Την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η βιβλιοθήκη θα επαναλειτουργήσει και θα είναι ανοιχτή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-20:00.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

48. Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου;

Βασική επιδίωξη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων, των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

49. Τι είναι το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου;

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης, με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες έχουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλευτικού Κέντρου.

50. Τί μπορώ να κάνω αφού αποφοιτήσω; Ποια μπορεί να είναι η επαγγελματική μου αποκατάσταση;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως στατιστικοί ή επιστήμονες των δεδομένων σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ για να αποκτήσουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας . Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, αναλυτές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ.

51. Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

Ναι δεν απαλλάσσονται από τις σχετικές εξετάσεις.

52. Τί κάνω εάν έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα;

Για την υποστήριξή σας σε τεχνικά προβλήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail  (Ιδρυματικός λογαριασμός) και  (λοιπές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου) αναφέροντας το πρόβλημα, τον αριθμό μητρώου σας και ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) του μηνύματος λάθους/προβλήματος που αντιμετωπίζετε.

Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται εξωτερικοί φορείς θα πρέπει να απευθύνεστε στον εξωτερικό φορέα.

Για προβλήματα που αφορούν στη διόρθωση/επεξεργασία των στοιχείων σας στο φοιτητολόγιο και γενικά διαδικαστικά θέματα των σπουδών σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sta-secr@unipi.gr.

53. Μπορώ να λάβω βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από το Τμήμα;

Το Τμήμα χορηγεί βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, εφόσον ο φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα που, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, τεκμηριώνουν την αντίστοιχη γνώση. Τα μαθήματα που καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ανά πρόγραμμα σπουδών, αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος  Προπτυχιακές Σπουδές → Οδηγός Σπουδών.

54. Δικαιούμαι να ζητήσω προφορική εξέταση στα μαθήματα στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων;

Δικαιούνται προφορικής εξέτασης οι φοιτητές με αποδεδειγμένη, πριν την εισαγωγή τους στο Τμήμα, δυσλεξία, μετά από αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία. Προβλέπεται επίσης προφορική εξέταση σε ειδικές περιπτώσεις αποδεικνυόμενες με επίσημα δικαιολογητικά από Δημόσια Νοσοκομεία, τα οποία υποβάλλονται στη Γραμματεία πριν την εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών, άρθρο 6. “Εξετάσεις –Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων”.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης περιγράφονται στα παρακάτω δύο ΦΕΚ:

Ν2515-97 μελη ΟΕΕ άρθρο 1παρ.4.1 (Δικαίωμα εγγραφής των πτυχιούχων ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)

Προεδρικό Διάταγμα 50 (Αρθρο 4 Καθορισμός Πρσόντων Διορισμού σε θέσεις Δημοσίου, Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και/ή Οικονομικός)

1

Γενική αίτηση

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να διατυπώσει το αίτημά του

DOC

2

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο, αφού επιλέξει την ιδιότητά του και το πιστοποιητικό που επιθυμεί να λάβει

DOC

3

Αίτηση αναστολής σπουδών

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναγράφοντας το χρονικό διάστημα και το λόγο που επιθυμεί να αναστείλει τις σπουδές του

DOC

4

Αίτηση διαγραφής από το Τμήμα

Κατατίθεται στη Γραμματεία σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί τη διαγραφή του από το Τμήμα.

DOC

5

Αίτηση αναβαθμολόγησης/επανεξέτασης

Κατατίθεται στη Γραμματεία από τους φοιτητές που επιθυμούν αναβαθμολόγηση/επανεξέταση σε μαθήματα που έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς και επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος

DOC

6

Αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε φοιτητή που έχει εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανακήρυξής του σε πτυχιούχο

DOC

7

Υπεύθυνη δήλωση επιπλέον Μαθήματών

Κατατίθεται στη Γραμματεία την περίοδο των δηλώσεων από φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν και να εξεταστούν μαθήματα πέραν του απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων επιλογής για τη λήψη του πτυχίου

DOC

8

Αίτηση κατάταξης

Κατατίθεται στη Γραμματεία εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από αποφοίτους άλλων Σχολών που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

DOC

9

Αίτηση μετεγγραφής

Κατατίθεται στη Γραμματεία από φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα κατόπιν μετεγγραφής

DOC

10

Υπεύθυνη δήλωσης εξουσιοδότησης διαγραφής

Κατατίθεται στη Γραμματεία από φοιτητές που εγγράφονται στον Τμήμα μας κατόπιν μετεγγραφής και εξουσιοδοτούν τη Γραμματεία να ζητήσει τη διαγραφή τους από το Τμήμα Προέλευσης

DOC

11

Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων

Κατατίθεται στη Γραμματεία από φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα κατόπιν μετεγγραφής, κατάταξης ή πανελληνίων εξετάσεων και επιθυμούν να αναγνωρίσουν βαθμούς μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης.

DOC

12

Έντυπο καθομολόγησης πτυχιούχου και Υπεύθυνη Δήλωση

Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους πτυχιούχους την ημέρα της ορκωμοσίας τους και παραδίδεται στη Γραμματεία. Στοχεύει στην καταγραφή/ανανέωση των στοιχείων επικοινωνίας των φοιτητών, στην παράδοση των φοιτητικών εγγράφων και στη δήλωση μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη βιβλιοθήκη και τις φοιτητικές εστίες

DOC

13

Όρκος Πτυχιούχου

Έντυπο που δίνεται στους φοιτητές πριν τελετή ορκωμοσίας τους και αναγράφει τον όρκο που απαγγέλουν

DOC

14

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο από τους φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά και για το οποίο δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχετικό έντυπο

DOC

15

Υπεύθυνη Δήλωση ενημέρωσης για την τήρηση-επεξεργασία από τη Γραμματεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Υπεύθυνη δήλωση που δίνεται στους φοιτητές κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης τους (ολοκλήρωση εγγραφής) και αφορά στην ενημέρωση για την τήρηση-επεξεργασία από τη Γραμματεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπογράφεται και καταχωρείται από τη Γραμματεία στο φάκελο κάθε φοιτητή

DOC

Πρόγραμμα Συμβούλων Σπουδών του Τμήματος Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 Για θέματα σχετικά με:

Σύμβουλος Σπουδών

Ημέρες και Ώρα Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Σύνδεσμος στο MsTeams

Μαθηματικά

Καθηγητής

Β. Σεβρόγλου

Παρασκευή 17:00 – 18:00

29.03.2024

26.04.2024

31.05.2024

28.06.2024

http://bit.ly/2NmBI5z

Πληροφορική

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ν. Πελέκης

Τρίτη 09:00 – 10:00

26.03.2024

23.04.2024

28.05.2024

25.06.2024

http://bit.ly/3sNAJfe

Στατιστική και Πιθανότητες

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ. Τζαβελάς

Πέμπτη 14:00 – 15:00

28.03.2024

25.04.2024

30.05.2024

27.06.2024

http://bit.ly/3612vLg

Αναλογισμός και Ασφάλιση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Π. Χατζόπουλος

Πέμπτη 17:00 – 18:00

28.03.2024

25.04.2024

30.05.2024

27.06.2024

http://bit.ly/2Mb9CKe

Δημογραφία

Καθηγήτρια

Γ. Βερροπούλου

Τετάρτη 18:00 – 19:00

27.03.2024

24.04.2024

29.05.2024

26.06.2024

https://bit.ly/3Jk0paV

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, άρθρ. 20, οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Το ανωτέρω πρόγραμμα ισχύει μέχρι τη λήξη του εαρινού εξαμήνου του Ακ. Έτους 2023-2024, όπου και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις