Σπουδές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Σπουδές

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα μας προσφέρει ένα από τα πιο πλήρη προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ) στη χώρα μας στο αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Όποιος κι αν είναι ο στόχος για την καριέρα σας, το ΠΠΣ του Τμήματός μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε δεξιότητες, βασικές για μια μεγάλη ποικιλία ενδιαφέρουσων επιλογών σταδιοδρομίας. 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική αποτελεί το μοναδικό στο είδος του στη χώρα μας και το μακροβιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματός μας. Ιδρύθηκε το 2001 για να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Η οικονομική και επιχειρησιακή στρατηγική είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δομή, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να χαράξουν με στρατηγική τους στόχους τους, καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξή τους. Τόσο η μοναδικότητα του προγράμματος στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των αποφοίτων του εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες το καθιστούν μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στελέχη της αγοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού.

Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» απευθύνεται σε σπουδαστές που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον υγειονομικό τομέα.

Οι σπουδαστές προέρχονται από διάφορα γνωστικά πεδία των Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, κ.λπ.), των Οικονομικών Επιστημών (Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.λπ.), και των Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής, κ.λπ.) μεταξύ άλλων. Το σύνολο των σπουδαστών συνιστούν νέοι απόφοιτοι και επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς συμπεριλαμβάνοντας: κλινικούς γιατρούς και επαγγελματίες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αναλυτές και στελέχη ασφαλιστικών οργανισμών και εταιρειών, απασχολούμενους στον τομέα της χρηματοδοτικής διαχείρισης και της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, μέλη κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων και Ρυθμιστικών Αρχών, στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία απόκτησης ειδίκευσης συνδυάζοντας την εφαρμογή των οικονομικών θεωριών και μεθοδολογιών στην ανάλυση του υγειονομικού τομέα με το σχεδιασμό και την ανάλυση πολιτικής στη χρηματοδότηση και την παροχή των υπηρεσιών υγείας και αναλύει σύγχρονα προβλήματα που ανακύπτουν στη διοίκηση των οργανισμών υγείας τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις που εστιάζουν τόσο στη θεωρητική όσο και την πρακτική κατάρτισή τους έτσι ώστε να αναπτύξουν ή να εξελίξουν δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του τομέα της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ.

Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και τη μελέτη και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη Σελίδα του Μεταπτυχιακού.

Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα διατομεακό και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία της βιοοικονομίας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως εργαλείο υγειούς επιχειρηματικότητας και καινοτόμου ανάπτυξης.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσδίδει τα κατάλληλα εφόδια για την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και ευρύτερες οντότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και των στελεχών στο να οριοθετούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη Σελίδα του Μεταπτυχιακού.

Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» απευθύνεται σε νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική, όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό:

  • να εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα των δημοσίων οικονομικών
  • να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον δημόσιο τομέα στο μέλλον
  • να προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής
  • να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
  • να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη Σελίδα του Μεταπτυχιακού.

Για τους Οικονομικούς Απολογισμούς των Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, πατήστε εδώ.

Διδακτορικό

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικής διατριβής, η οποία θα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η διδακτορική έρευνα θα πρέπει να συντελεί στην προαγωγή της επιστήμης και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Μεταδιδακτορικό

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας (post-doc), η οποία θα πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Eξ Αποστάσεως Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στα “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ” ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με στόχο την επιμόρφωση των σπουδαστών σε θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος.

 

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις