Σύλλογος Φοιτητών Ωκεανός

Σύλλογος Φοιτητών Ωκεανός

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Ωκεανός είναι μη κερδοσκοπικός σύλλογος, πολιτικά ανεξάρτητος και μέλη του είναι οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Ιδρύθηκε το 1995, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των φοιτητών αλλά και την ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Η συλλογική δραστηριοποίηση των φοιτητών μέσα από τον «Ωκεανό» συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ τους και καθιστά αποτελεσματικότερη την προσπάθεια του συλλόγου. Ο σκοπός είναι να αποτελέσει συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, στο Πανεπιστήμιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα με παροχή αμοιβαίου οφέλους.

Τα μέσα για την εκπλήρωση των στόχων του συλλόγου είναι τα εξής:

Διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ημερίδων καριέρας, εκδρομών και συναντήσεων γνωριμίας.
Εκπροσώπηση σε διεθνή συνέδρια.
Έκδοση περιοδικού («η Ρότα του Ωκεανού»), που το περιεχόμενό του σχετίζεται με τη ναυτιλία, συνεργασία με καθηγητές και επιχειρηματίες, έκδοση φοιτητικής εφημερίδας για το Ναυτιλιακό Τμήμα.
Συμμετοχή σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Παροχή πληροφοριών σε επιχειρήσεις σχετικά με την κάλυψη θέσεων εργασίας από πτυχιούχους του Τμήματος (βιογραφικά σημειώματα, πτυχιακές εργασίες κ.λπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο:

Ωκεανός – Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών.
Καραολή και Δημητρίου 40, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς.
Τηλ./ Fax: 4142550.
e-mail: the-ocean-cluΒ@Ηotmail.com