Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023-2024

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023-2024

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023-2024

Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023-2024

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022-2023

Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2022-2023

Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου – Ιουλίου 2021-2022

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021-2022

Πρόγραμμα εξαταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-2021

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 

2η Σημαντική Ανακοίνωση για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 εδώ 

1η Σημαντική Ανακοίνωση για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 εδώ

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το πρόγραμμα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝ-ΦΕΒ 2018

Ανακοίνωση για την ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθ’όλη τη διάρκεια της εξέτασης μαθήματος δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν την ταυτότητά τους, σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ #4/22.4.2016.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις