Μήνυμα Κοσμήτορα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια από την Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (ΟΕΔΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Σχολή

Η Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών είναι η μεγαλύτερη του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 4 από τα 10 ακαδημαϊκά Τμήματά του, 26 εργαστήρια, περισσότερα από 75 μέλη Δ.Ε.Π. και 15 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), δύο εξ αυτών αγγλόφωνα.

Σήμερα λειτουργούν στη Σχολή τα εξής 4 Τμήματα:

  1. Οικονομικής Επιστήμης
  2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  4. Τουριστικών Σπουδών

Η Σχολή ιδρύθηκε επίσημα το 2013, αλλά η ιστορία της ξεκινά από το 1938, όταν θεμελιώθηκε η Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, από την οποία προέκυψαν τα δύο αρχαιότερα Τμήματά της, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύθηκε το 2000 και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών το 2017.

Η ομάδα της Σχολής ΟΕΔΣ

Τα Τμήματα στελεχώνονται από άξιους επιστήμονες διεθνούς κύρους με πολύχρονη ακαδημαϊκή, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία. Τόσο τα μέλη ΔΕΠ όσο και τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕ και οι εντεταλμένοι διδάκτορες αποτελούν τη μεγάλη «οικογένεια» της Σχολής και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της. Στον ίδιο κύκλο ανήκουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Η Σχολή στηρίζεται σε έμπειρο και υπεύθυνο διοικητικό προσωπικό που διαθέτει εποπτεία των επιστημονικών και διοικητικών της δράσεων ώστε να ενημερώνει διδάσκοντες και διδασκομένους.

Οι Καθηγητές

Οι Καθηγητές της Σχολής διαθέτουν πλούσιο και αναγνωρισμένο συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Δημοσιεύουν διαρκώς σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και μεταλαμπαδεύουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θεωρητική γνώση και την πρακτική εμπειρία από μεγάλους και διακεκριμένους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τους οποίους έχουν συνεργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Σχολή συνδυάζει οικονομικές, επιχειρηματικές, διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές υψηλού επιπέδου. Έχει στόχο να διαμορφώνει επιστήμονες με γνώση, άποψη και δημιουργικότητα σε όποιον επαγγελματικό κλάδο και αν επιλέξουν να σταδιοδρομήσουν. Με διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, ασκήσεις και προσομοιώσεις, διεθνή συνέδρια, ακαδημαϊκές ανταλλαγές και πρακτική άσκηση σε προβεβλημένους οργανισμούς, αποσκοπεί στον σχηματισμό μιας ζωηρής και στιβαρής ακαδημαϊκής κοινότητας που θα αποτελεί εγγύηση αριστείας για τους αποφοίτους και για τις επόμενες γενιές φοιτητών που θα φιλοξενήσει.

Τα Προγράμματα Σπουδών

Η Σχολή πρωτοπορεί στα επιμέρους γνωστικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματά της, όπως φαίνεται και από τις πρωτιές στις δηλώσεις των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών. Τα Τμήματα της Σχολής έχουν επιτύχει ήδη υψηλό ρυθμό αποφοίτησης ετησίως σε πανελλαδική κλίμακα και παρακολουθούν την ταχεία απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, προσφέρουν μια σειρά ανταγωνιστικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά που δίνουν προστιθέμενη αξία στα πτυχία του και προάγουν την αριστεία στην παραγωγή γνώσης. Η Σχολή έχει να επιδείξει περισσότερους από 43.000 αποφοίτους των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων των Τμημάτων.

Τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής είναι δομημένα αντίστοιχα με αυτά των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου με σύγχρονα γνωστικά πεδία, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, διαπανεπιστημιακές συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και με την συνεχή αλληλεπίδραση με την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σε όλα τα προγράμματα υπάρχουν μαθήματα κορμού που παρέχουν το βασικό υπόβαθρο και ευρεία εποπτεία του επιστημονικού αντικειμένου καθώς και μαθήματα επιλογής τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν το «δικό τους» ατομικό πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις προτιμήσεις και τους στόχους τους. Όλες οι επιπλέον δραστηριότητες μετρούν και καταγράφονται αναλυτικά στα ελληνικά και στα αγγλικά στο Παράρτημα Διπλώματος ώστε να σκιαγραφούν το προφίλ του αποφοίτου στην περαιτέρω πορεία του.

Οι κεντρικές αρχές μας

Κεντρικές αρχές των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων της Σχολής είναι η διεπιστημονικότητα, η εξωστρέφεια, η διαφάνεια, η διεθνής δικτύωση και η συστηματική έρευνα. Η Σχολή στεγάζει ήδη ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτή την κατεύθυνση με αξιοποίηση του νέου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη οριζόντιων συνεργασιών μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής, καθώς και αυτών με άλλα Τμήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Η εκπαίδευση είναι αυτονόητα φοιτητοκεντρική με βασικό μέλημα τη σφαιρική προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για τη συνεχή διεύρυνση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης τους, τη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και την ηθική προσέγγιση των επιστημονικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό στίβο. Η Σχολή αποδίδει βαρύνουσα σημασία στην ερευνητική παρουσία, τη διοικητική λειτουργικότητα, την κοινωνική αναγνώριση των μελών της ώστε η φοιτητική εμπειρία να μείνει αξέχαστη και το Πανεπιστήμιο να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους αποφοίτους του. Να το θεωρούν «σπίτι» τους και εφαλτήριο για νέες κατακτήσεις και πρωτοβουλίες.

Εύχομαι η πλοήγηση στις σελίδες του ιστοτόπου της Σχολής ΟΕΔΣ να σας προσφέρει μια σφαιρική ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες που ανοίγονται σε αυτό το «ταξίδι».

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις