Ερευνητικά Εργαστήρια

Στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 26 ερευνητικά εργαστήρια, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω ανά τμήμα. Σημειώνεται ότι ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 4859/τ.Β’/2.08.2023.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα κάτωθι ερευνητικά εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Οικονομικής Στρατηγικής (ΦΕΚ Β’ 409/24-3-2015)
 2. Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας (ΦΕΚ Β’ 1194/22-6-2015)
 3. Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1194/22-6-2015)
 4. Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1696/14-8-2015)
 5. Εργαστήριο Βιοοικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΦΕΚ Β’ 1462/24-5-2016)
 6. Εργαστήριο Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση (ΦΕΚ Β’ 1603/10-5-2017)
 7. Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΦΕΚ Β’ 1428/26-4-2018)

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα κάτωθι ερευνητικά εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών μελετών (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 2. Εργαστήριο Διαπραγμάτευσης (Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation) (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 3. Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 4. Εργαστήριο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 5. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 6. Εργαστήριο Μελέτης Κρατών (BRICS) (ΦΕΚ Β’ 410/24-3-2015)
 7. Εργαστήριο Πληροφόρησης (Ιntelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) (ΦΕΚ Β’ 1194/22-6-2015)
 8. Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης (ΦΕΚ Β’ 1194/22-6-2015)
 9. Εργαστήριο Ανατολική Μεσόγειος, Μέση και Μείζονα Ανατολή: Πολιτική-Οικονομία-Πολιτισμός (ΦΕΚ Β’ 1179/19-6-2015)
 10. Εργαστήριο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 2127/11-7-2016)

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών ιδρύθηκε και λειτουργεί το κάτωθι ερευνητικό εργαστήριο:

 1. Εργαστήριο Τουριστικής Αριστείας – UPΤourism Lab (University of Piraeus Τourism Excellence Lab) (ΦΕΚ Β’ 1904/18-4-2022)
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις