Μονάδα Καινοτομίας Και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕΠ)

Μονάδα Καινοτομίας Και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕΠ)

Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΚΕΠ), δημιουργήθηκε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκειμένου να καλύψει, με οργανωμένο τρόπο, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου – και όχι μόνο – στον συνεχώς εξελισσόμενο και αυξανόμενα επίκαιρο χώρο της Επιχειρηματικότητας.

Η λειτουργία της άρχισε το 2010 και καθιερώνεται ως μόνιμη δραστηριότητα στην οποία εντάσσονται η εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορες μορφές και τύπους επιχειρηματικότητας, η πρακτική άσκηση και συμβουλευτική προς τους φοιτητές, η έρευνα στα αντίστοιχα θεματικά πεδία και η διεθνής διασύνδεση και συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την εγγραφή τους στη σχετική Βάση Δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σε πλούσια Βιβλιοθήκη από την διεθνή βιβλιογραφία και μπορούν ακόμα να παρακολουθούν βιντεοσκοπήσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των άλλων τύπων εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της ΜΟΚΕΠ.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΚΕΠ πατήστε εδώ