ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΣΕΙ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΘΑΑΕ εξέδωσε Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ.

Σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση και όλο το σχετικό υλικό.

Συνημμένα έγγραφα:

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις