Νέα Πρόσκληση αναφορικά με την Υποβολή Φακέλων για την Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΘΑΑΕ εξέδωσε νέα πρόσκληση (24/10/2023) αναφορικά με την υποβολή Φακέλων για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία. Η προθεσμία υποβολής εκπνέει την 31η Ιανουαρίου 2024.

Σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση και όλο το σχετικό υλικό.

Συνημμένα έγγραφα:

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις