Επαναπιστοποίηση των ΕΣΔΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέδωσε Πρόσκληση (21/09/2023) αναφορικά με την επαναπιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ.

Σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση και όλο το σχετικό υλικό.

Συνημμένα έγγραφα:

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις