Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

email : mkoutras@unipi.gr

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)


 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
(1ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι
(2ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ
(3ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

[ΠAΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ]
(6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
(5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 

 

Διαφάνειες Μαθημάτων 2010-2011

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   1

Μέρος 1

Μέρος 2

Μέρος 3

Μέρος 4

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   2

Μέρος 1

Μέρος 2

Μέρος 3

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   3

Μέρος 1

Μέρος 2

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   4

Μέρος 1

Μέρος 2

 

Μορφή Εξετάσεων


Δείγμα Εξετάσεων

Τυπολόγιο Εξετάσεων