Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

email : mkoutras@unipi.gr

 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ (3ο ΕΞΑΜΗΝΟ)


 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
(1ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι
(2ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

[ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ]
(3ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΠAΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
(6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
(5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Το νέο υλικό του μαθήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση (e-class):

 

https://eclass.unipi.gr/