Καθηγητής Μάρκος Κούτρας

email : mkoutras@unipi.gr

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΙΙ (5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)


 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
(1ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι
(2ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ
(3ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

[ΠAΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ]
(6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
(5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 

 

Σημειώσεις παραδόσεων / Φυλλάδια Ασκήσεων

 

Σημειώσεις Παραδόσεων

 

Λύσεις Ασκήσεων

 

Δείγμα θεμάτων

 

Φυλλάδιο  1

 

Φυλλάδιο  2

 

Φυλλάδιο  3

 

Φυλλάδιο  4

 

Τυπολόγια Εξετάσεων


Τυπολόγιο Ι: Έλεγχοι για ένα δείγμα

 

Τυπολόγιο ΙΙ: Έλεγχοι για δύο δείγματα