ΔΙΑΥΛΟΣ Μεταδόσεις Εκδηλώσεων

ΔΙΑΥΛΟΣ Μεταδόσεις Εκδηλώσεων

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ παρέχει άμεση, ζωντανή και διαδραστική πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας. Μέσω της υπηρεσίας μεταδίδονται ζωντανά από το Διαδίκτυο διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν ή φιλοξενούν σημαντικοί πολιτιστικοί, εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας.

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ απευθύνεται πρωτίστως στο σύνολο των μελών της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, και καλύπτει εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από Φορείς που έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας με την ΕΔΕΤ για την παροχή και διάθεση οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο ήχος και η εικόνα που λαμβάνονται από το χώρο μίας εκδήλωσης, προωθούνται ψηφιοποιημένα και κωδικοποιημένα μέσω του δικτύου ΕΔΕΤ, με δυνατότητες υψηλής ποιότητας και ανάλυσης. Στη συνέχεια διανέμονται στους διαδικτυακούς θεατές οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν από απόσταση την εκδήλωση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή έξυπνων φορητών συσκευών (π.χ. ‘έξυπνα’ κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και tablets).

Website: diavlos.grnet.gr