ΕΥΔΟΞΟΣ Διανομή Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

ΕΥΔΟΞΟΣ Διανομή Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

Η υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων. Παρέχει στους φοιτητές άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους και προσφέρει:

  • πλήρη ενημέρωση για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων και
  • πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και σημειώσεις.

Η διαδικασία της διανομής συγγραμμάτων είναι αυτοματοποιημένη, με πολλαπλά πλεονεκτήματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Website: eudoxus.gr