Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 196013) για τη συμμετοχή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις